Google map konumunuzu gösterin

<div id=”out”></div> <p id=”demo”></p> <script> function geoFindMe() { var output = document.getElementById(“out”); if (!navigator.geolocation){ output.innerHTML = “<p>Geolocation is not supported by your browser</p>”; return; } function success(position) { var latitude = position.coords.latitude; var longitude = position.coords.longitude; output.innerHTML = ‘<p>Latitude is ‘ + latitude + ‘° <br>Longitude is ‘ + longitude + ‘°</p>’; var img =

Php Mysqlde son eklenen veriyi çağrıma

Örnekte olduğu gibi, kolay gelsin $sql = “SELECT id FROM wp_posts ORDER BY id DESC limit 0,01”; $result = mysqli_query($conn, $sql); if (mysqli_num_rows($result) > 0) { while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { $post_parent=$row[“id”]; echo $post_parent; } } else { echo “0 results”; }

Windows server için baaazıı ayarlar

Shared Hosting için bazı servislere ihtiyaç yok boşu boşuna çalışmasınlar. net stop <servis-ismi> ile kapatılabilir. Alerter, ClipBook, DHCP Client, DHCP Server, Fax Service, File Replication, Infrared Monitor, Internet Connection Sharing, Messenger, NetMeeting Remote Desktop Sharing, Network DDE, Network DDE DSDM, NWLink NetBIOS, NWLink IPX/SP, Print Spooler, Telephony, Telnet, Uninterruptible Power Supply Ekran Kouyucusunu kaldır. Sunucu

Windows Server Password Complexity Değiştirmek

Gruop polcy ile uğraşmadan complexity şifre işlemini değiştirmek için MS un toolunu kullanabilirsiniz; Syntax secedit /configure /db FileName [/cfg FileName ] [/overwrite][/areas area1 area2…] [/log FileName] [/quiet] secedit /configure /db "%windir%\security\database\secedit_new.sdb" /cfg C:\ornek.cfg /overwrite /areas SECURITYPOLICY /quiet ornek.cfg [Unicode] Unicode=yes [System Access] MinimumPasswordAge = 0 MaximumPasswordAge = -1 MinimumPasswordLength = 0 PasswordComplexity = 0 [Event Audit] [Registry Values] [Privilege Rights]

CloudFlare İle Dinamik Dns

Genelde sabit IP’li olmayan Internet bağlantılarında ihtiyaç duyulan bir atraksiyonu mevcut Internetin nimetlerinden faydalanarak kotaran ufak bir uygulama geliştirdim. İsminide Dynogo dedim fazla düşünmeden. Dynogo Zamanlanmış görevlerde çalışan bu uygulama saatte bir Internet IP adresinizi öğrenip CloudFlare’daki Domain’inizin DNS kaydını güncelliyor. Böylece tek bir host ismi ile IP değişikliklerinden etkilenmiyorsunuz. Hobarey! İhtiyaçlar CloudFlare‘a üye olun. CloudFlare API

Her Windows kullanıcısı için lazım 15 Komut

ASSOC Windows’taki dosyaların büyük bir kısmı, belirli bir programla açılacak şekilde ayarlanmıştır. Bazen hangi dosya türünü, hangi programın açtığını hatırlamayabilirsiniz. CMD’ye yazacağınız “assoc” komutuyla, tüm dosya uzantılarını ve bu dosyaların hangi programla açıldığını görebilirsiniz. Eğer bir dosya türünü çalıştıran varsayılan programı değiştirmek isterseniz, örneğin “assoc.doc=” komutunda .doc dosyalarını, eşittir işaretinin karşısına yazacağınız programla açılacak şekilde

Windows için Güvenilir Ücretsiz Programlar

Ücretsiz Program indirdiğiniz siteleri ne kadar güvenli? Hiç bir yazılıma tamamen zararsız yada reklam barındırmaması %100 garanti olmasa da aşağıdaki web sayfalarında yayınlanan programlar aşağıdaki sitelerden geçmiş görünüyor. Web of Trust URLVoid McAfee SiteAdvisor Bu websitelerinde yayınlanan programları kendi indirme yöneticisi ile indirdikten sonra, seçim yapılan ücretsiz yazılımları katılımsız bir şekilde kurulum yapmakta ve zamandan

Rename computer remotely

One of those “magics” you may want to experiment in the lab or perhaps impress some of your colleges, IT guys within your company, who knows? It’s the function to rename computer remotely. This operation however needs some downtime on the other end as the system will obviously needs to reboot. The fun part on